Jul 1, 2009

10 Tips for going GREEN!


Sedikit perkongsian ilmu yang diperoleh semasa mengunjungi Universiti Sains Malaysia pada 28 Februari dan 1 Mac lalu sempena lawatan Persatuan Pelajar II Set 1 & 3 dalam mengenali konsep 'Kampus Sejahtera' yang sedang dipraktikkan oleh warga USM.

healthycampus.usm.my

0 idéa:

Post a Comment